Privacyverklaring

Privacy statement Stichting Parochiële Leesbibliotheek Den Dungen                                                                                    Vastgesteld op 20 november 2018 1. InleidingVoor Stichting Parochiële Leesbibliotheek Den Dungen (hierna: “de bibliotheek”) is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De bibliotheek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan […]