Jeugd tot 18 jaar gratis boeken lenen

In februari 2022 is er een wijziging op de Bibliotheekwet aangenomen door het Parlement. Deze wetswijziging houdt in dat kinderen en jeugd tot 18 jaar gratis gebruik moet kunnen maken van alles wat de bibliotheek te bieden heeft.  

Bij Bibliotheek Den Dungen betalen lezers tot en met 15 jaar geen  lidmaatschapskosten, maar wel leengeld. De wetswijziging betekent dat aan lezers tot en met 17 jaar noch lidmaatschapskosten, noch leengeld in rekening gebracht mag worden.. 

Dit heeft direct gevolgen voor de inkomsten van de bibliotheek. 

Om een tekort op de begroting te voorkomen heeft het bestuur moeten besluiten tot enkele verhogingen. 

Voor lezers van 18 jaar en ouder worden de kosten van het lidmaatschap verhoogd van € 25,00 naar € 30,00 per jaar.  Deze verhoging wordt bij het –na 1 juli 2022- verlengen van het abonnement in rekening  gebracht. 

De kosten van het lenen worden verhoogd van € 0,20 naar € 0,25 per boek/tijdschrift. 

De kosten voor het te laat inleveren blijven voor iedereen € 0,20 per boek/tijdschrift per week.