NIEUWE AANWINST

H E N N Y  S C H A K E N R A A D 

‘Het bestaan en het bestaande’ Een overzichtsboek, een retrospectieve samenvatting van 40 jaar kunstenaarschap. 

ISBN 978-90-9037795-9 NUR 646

www.hennyschakenraad.nl